Schade na onweer? Wat moet ik doen bij schade?

Onweer heeft weer lelijk huisgehouden in delen van ons land.

Schuldigen waren zogenaamde supercellen, ronddraaiende onweerskernen op grote hoogte, die felle windstoten, windhozen en hagelbollen tot gevolg hebben.

Ook vanavond kunnen er nog hevige regenbuien zijn die plaatselijk veel neerslag kunnen lossen. Daarbij kan het  onweren.

 

Schade aan gebouwen, tuin, …

Sinds maart 2007 is schade veroorzaakt door natuurrampen automatisch gedekt in elke brandverzekering voor particulieren. Voor een tussenkomst van deze verzekering is het niet noodzakelijk dat de storm erkend wordt als ramp.

In eerste instantie doet een slachtoffer dus best aangifte bij zijn verzekeringsmakelaar. Deze staat in voor de eventuele aanstelling van een expert en de vergoeding binnen de onderschreven voorwaarden.

 

Schade aan particulier voertuig

Is een voertuig beschadigd, dan moet men zich richten tot de omniumverzekering. Uw verzekeringsmakelaar zal een dossier openen en een expert aanstellen en eveneens vergoeden binnen de onderschreven voorwaarden.

De waarborg schade aan voertuigen is zowel opgenomen in de grote omnium  als in de formule mini-omnium (kleine omnium).

Wie geen omniumverzekering heeft, moet hopen op een erkenning als ramp. Mogelijk betaalt dan het rampenfonds een vergoeding. Het volstaat dat de verzekerde een gedetailleerd én becijferd bestek laat opmaken bij diens garage. Daarnaast neemt het slachtoffer best ook verschillende foto’s van de schade.

 

Schade aan de onderneming

De brandverzekering waarover ondernemingen beschikken, hebben niet automatisch een waarborg voor natuurrampen.

Wie niet kan terugvallen op een verzekering, moet een dossier indienen bij het Rampenfonds. Ook landbouwbedrijven zijn afhankelijk van dat fonds voor de geleden schade aan teelten en gewassen. Dat kan dus enkel als de storm als ramp wordt erkend.

Voor bedrijfsvoertuigen voorziet het Rampenfonds geen tussenkomst.


 

De gebruikshandleiding Rampenschade uitgegeven door het Ministerie van Binnenlandse Zaken vindt u op http://www.ibz.be/download/natuurramp/vademecum_07-2014_NL.pdf

Wat betreft de schadebepaling staat gedetailleerd beschreven welke stappen het slachtoffer kan en moet ondernemen om een verzoek tot schadevergoeding in te dienen bij het Rampenfonds.

 

bron www.euromex.be


Reageren is niet (meer) mogelijk.